Kto może wziąć udział?

W projekcie (w wybranym działaniu/działaniach) może wziąć udział każdy mieszkaniec wsi objętych projektem w wieku co najmniej 60 lat. Jest to wymóg konieczny, wynikający z wytycznych ministerstwa. Osoby młodsze (nawet mające 59 lat) niestety nie mogą wziąć udziału w projekcie. Oczywiście będą mogły dołączyć w trakcie projektu, w momencie ukończenia 60 roku życia :) 

Czy udział w projekcie jest odpłatny?

Wszystkie działania (szkolenia, wykłady, wycieczki itp.) są całkowicie darmowe. Fundusze na realizację projektu pochodzą m.in. z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020).

Jak można się zgłosić?

Aby przystąpić do projektu, należy wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy. Formularz w wersji papierowej dostępny będzie u każdej z niżej wymienionych osób. W wersji elektronicznej (do pobrania i samodzielnego druku) jest dostępny tutaj:

Załącznikiem do formularza są "Zasady przetwarzania danych osobowych w projekcie", z którymi prosimy się zapoznać.

Kiedy można się zgłosić?

Ze względu na to, że liczba miejsc na poszczególne działania jest ograniczona, stosowane będą dodatkowe kryteria rekrutacyjne:

  • brak uczestnictwa we wcześniejszych projektach dla seniorów +7 pkt,
  • mężczyźni +5 pkt (z uwagi na „feminizację” starości),
  • wiek powyżej 70 lat +4 pkt,
  • wiek powyżej 80 lat +7 pkt
  • samotność (brak męża/żony, partnera/partnerki) +3 pkt
  • trudna sytuacja materialna (dotyczy: wyjazdów do instytucji kultury) +4 pkt
  • brak uczestnictwa we wcześniejszych wyjazdach do instytucji kultury +4 pkt

W przypadku nadmiaru chętnych, do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby, które "zdobędą" najwięcej punktów rekrutacyjnych.

 

     

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” współfinansowany jest ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Powiatu Myśliborskiego oraz Gminy Dębno